U bevindt zich hier: Home

Algemene Voorwaarden

Reserve Backup Alg Voorwaarden maart 2013-Vooraf wordt een persoonlijke afspraak gemaakt.
-Vooraf worden de benodigde formulieren ingevuld (voorwaarden, sleutelcontract) en de algemene voorwaarden met u doorgenomen.
-Bij annulering na de inschrijving brengen wij € 25,00 in rekening voor de gemaakte administratiekosten.

-Uw hond dient gezond te zijn.
-Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Ziekte v Weil, Parvo en Kennelhoest en tevens preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
-Hiervoor verstrekt u ons een kopie van het entingsboekje van uw hond. Dit ter bescherming van uw eigen hond en de andere honden.
-Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier, mede ter beoordeling van Hondenuitlaatservice Hoograven.
-Uw hond dient het commando “Hier” te kennen.
-Honden die met ons meegaan, met de uitlaat- of wandelservice krijgen een penning met ons telefoonnummer.
-De bus, waarmee de honden worden opgehaald en thuisgebracht krijgt één maal per week een grondige reinigingsbeurt van binnen en buiten, zodat de hygiëne gewaarborgd blijft.

-Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de uitlaatservice. Loopse honden kunnen gedurende maximaal vier weken niet mee met de uitlaat/wandelservice. Indien u dit bijtijds aangeeft kunnen we een passende oplossing zoeken. Hondenuitlaatservice Hoograven overlegt met u wanneer uw hond weer mee kan.

-U dient een afgesproken uitlaatbeurt uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.
-Hondenuitlaatservice Hoograven behoudt zich het recht voor, om haar diensten tijdelijk te onderbreken voor vakantie. Vakantie wordt door ons 3 maanden van te voren kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever.
-U dient een WA-verzekering te hebben, waarin uw hond is opgenomen.
-U blijft altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
-De Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Als u een handdoek klaar legt, zal de hond handdoekdroog gemaakt worden.
-De Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van uw hond.

-De Uitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijden.
-De Uitlaatservice loopt minstens een uur met uw hond (mits met de roedel mee).
-Hondenuitlaatservice Hoograven laat uw hond(en) los lopen tijdens haar aangeboden service, tenzij anders met u overeengekomen.

-De Uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig met uw hond naar de dierenarts. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar/opdrachtgever.-Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen.

-De Uitlaatservice heeft te allen tijde het recht om op te zeggen; reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald.
-U hebt het recht te alle tijde op te zeggen (reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald). In uitzonderlijke gevallen kan een deel van uw betaling worden terugbetaald; bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden van uw huisdier.

-U dient de Uitlaatservice van een huissleutel te voorzien, zodat zij uw hond kan ophalen (wanneer u niet thuis bent).(Zie Sleutelcontract)
-De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer ……………. ten name van Hondenuitlaatservice Hoograven o.v.v. uw naam en de naam van de hond.
-Is uw betaling niet op tijd ontvangen, dan kan uw hond helaas niet mee en zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen. (3-7 dagen te laat €. 5,00; 8-10 dagen € 8,00).