U bevindt zich hier: Home

Rechten


De op de server aangeboden gegevens zijn zorgvuldig gekozen en getest. Ondanks dat, kan er geen verantwoordelijkheid over de correctheid, de volledigheid of laatste actualiteit van de gegevens en de ter beschikking gestelde informatie genomen worden. Ook kunnen er verwijzingen naar onze

websites bestaan, bedoeld (met onze toestemming) en onbedoeld (zonder onze toestemming), waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud en bedoelingen van deze websites. Dientengevolge zijn wij ook daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Auteursrecht:
De namen hondenuitlaatserviceutrecht.com en hondenuitlaathoograven.nl zijn eigendom van de hierboven vermelde persoon. De namen Hondenuitlaatservice Utrecht en Hondenuitlaatservice Hoograven worden op deze website door elkaar gebruikt, maar wijzen naar dezelfde rechthebbende van deze website en de betreffende uitlaatservice. Teksten en foto's van deze website zijn wereldwijd copyrechtelijk beschermd. Het zonder toestemming gebruiken, vermenigvuldigen of doorgeven van (delen) van de

inhoud of de gehele website aan derden is strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgbaar. De rechten hiervan, zijn het © Copyrecht van de ontwerper van deze website en van de eigenaar van deze website onderhevig en mogen dus niet zonder toestemming door anderen worden gebruikt!